A+ A A-

Ol Eel en ANBI

Contactgegevens

Internetadres http://www.oleel.nl  
Naam Stichting Ol Eel
RSIN-/Fiscaal nummer 
9253920
KvK nummer 41017923
Bezoek-Adres

Bähler-Boermalaan 6, 9765 AP Paterswolde

Post-adres Hortensiaweg 16 9765 HB Paterswolde
Telefoonnummer 050 3092253
e-mail adres info@oleel.nl
Land Nederland

Beleid

Doelstelling:

Kernprincipes en doelen: Stichting Ol Eel is een beheerstichting. Zij waakt over het financieel vermogen en de gebouwen waarin Ol Eel is gehuisvest. Ook is zij verantwoordelijk voor de bezittingen van Ol Eel, zoals voorwerpen, documenten (boeken, kaarten en dergelijke) foto's, video's en archieven, inclusief de opslag daarvan.

Beleidsplan:

De stichting Ol Eel heeft geen Beleisdplan maar ze heeft:

- Geen winstoogmerk en

- Controle van de gelden geschiedt door het bestuur. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen.

Informatie over giften en schenkingen aan Ol Eel

Bestuurders stichting:

Voorzitter C.A.M. Bodewes
Penningmeester N. Harms
Secretaris N. Harms
Notulist V. Lolkema
Lid J. H. Hilbrants
Lid E. Grootjans
Lid K.J. Westerhof

Bestuurders vereniging:

Voorzitter J.H. Hilbrants
Secretaris C.R. Hofstee
Penningmeester   
S. Westerhuis
Vice voorzitter P. Arends
Lid J. Douwes-Hartlief
Lid D. Huls
Lid J. A. Smid

Beloningsbeleid

De Algemeen Nut beoogende Instelling Stichting Ol Eel kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Stiching: (artikel 8 statuten) "Bestuursleden genieten geen presentiegeld noch enige andere vergoeding, behalve die voor werkelijk gemaakte kosten, indien betrokkene die wenst te declareren."
Vereniging: (Artikel 9 statuten) "1. Bestuursleden, werkgroepleden en commissieleden genieten geen presentiegeld noch enige andere vergoeding, behalve die voor werkelijk gemaakte kosten, indien betrokkene die wenst te declareren. 2: Leden zonder functie kunnen geen enkele vergoeding declareren, tenzij met toestemming van het bestuur wegens werkelijk gemaakte kosten als gevolog van uitvoering van een bestuursopdracht."

Jaarverslag 2016 Stichting Ol Eel

Financiële rapportage 2016

 

Bezoek het Historisch Centrum

Dinsdag

14.00 - 16.00 uur

Algemene informatie

Woensdag

14.00 - 16.00 uur

Algemene informatie en Fotoarchief

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel.: 050-3090874

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email: info@oleel.nl

NL35 RABO 0376 0835 57